Bijlagen

Investeringen

Onderstaand overzicht betreft de restantkredieten per 31-12-2020 van de lopende investeringen. Overschrijdingen en grote investeringen worden toegelicht.

Bedragen * € 1.000

Nr

Omschrijving

Raming 2020

Cumul. ramingen 2020

Cumul. Uitgaven
per
1-1-2020

uitgaven 2020

Cumul. Uitgaven
per
31-12-2020

Restant krediet
per
31-12-2020

Gereed

701000100

Stadskantoor aapassingen 2017 Excl dv

0

139

129

4

132

6

ja

701000200

Stadskantoor airco 2017

0

110

95

0

95

15

nee

701000400

Stadskantoor aanpassen armaturen 2016

5

20

6

8

14

7

ja

701000600

Stadskantoor luchtbehand archief 2016

0

15

7

8

15

0

ja

701000700

Stadskantoor luchtbeh kantoor 2016

0

44

0

32

32

12

nee

701001100

Stadhuis; Brandmeldinstallatie (2013)

0

14

0

0

0

14

nee

701001300

Hofstede 2a bitumen platdak 2018

0

16

0

0

0

16

ja

701001800

Vv Tractor John Deere 4WD

0

49

0

0

0

49

nee

701001900

Vv Ford Fusion 75-JDZ-1

0

17

0

0

0

17

nee

701002600

Vv VW Caddy GP3 Reiniging

0

25

0

0

0

25

nee

701002800

Vv Veegmachine RAVO

0

210

0

205

205

4

ja

701002900

Vv tractor Kubota 2017

0

79

0

0

0

79

nee

701003000

Vv 2 rolbezems 2017

0

18

0

0

0

18

nee

701003100

Vv 2 fietspadstrooiers 2017

0

16

0

0

0

16

nee

701003300

Vv Volkswagen Caddy 2-VPB-24

0

25

0

0

0

25

nee

701003400

Vv Volkswagen Caddy 6-VPR-68

0

25

0

0

0

25

nee

701003500

Vv Toyota Aygo 87-RDB-4

0

26

0

0

0

26

nee

701003600

Vv Volkswagen Caddy 2-VPB-27

0

25

0

0

0

25

nee

701003800

Vv maaimachine John Deere 2018

0

123

0

0

0

123

nee

701004200

Vv vuilwaterpomp 2010

0

19

0

0

0

19

nee

701006000

Herinrichting Keetzijde

0

180

28

24

52

128

nee

701006200

Aanp Zuiderhavendijkje Volendam

0

15

6

0

6

9

nee

701006900

Asfaltering Julianaweg (2013)

0

1.180

69

656

725

455

nee

701007100

PP-4.3 Vern. 4 verkeerslichtinstallaties

0

160

57

0

57

103

nee

701007200

Toeristisch parkeren Volendam

0

594

437

157

595

-1

nee

701007300

Kiosk plus toilet

0

232

139

0

139

93

nee

701007500

Gladheidsmeldsysteem

0

25

0

25

25

0

ja

701007900

Bruggenbeheersplan 2018

0

90

19

62

81

10

nee

701008000

Mercuriusbrug vervangen 2018

0

120

92

33

125

-5

ja

701008100

Trambrug mechanisatie 2018

0

1.300

423

787

1.210

90

ja

701008200

Groenlandjebrug Landhoofden

0

171

151

6

157

14

ja

701008300

Fietspad Schotelstr-Abcoudestr

0

30

7

0

7

23

nee

701008400

PP-4.19 Openbare Verlichtingsplan

-1.354

6.545

1.975

512

2.487

4.057

nee

701008500

Vv steigers WSV Volendam

0

100

60

0

60

40

nee

701008600

Combipomp Haven Volendam 2016

0

25

0

0

0

25

nee

701008700

Combipomp Haven Edam 2016

0

25

0

0

0

25

nee

701009300

Tijdelijke afrit parkeerterr Spaander

0

400

95

0

95

305

nee

701009500

GVVP verlagen verkeerssnelheid

0

30

14

0

14

16

nee

701009600

GVVP Mercuriuslaan

0

20

4

0

4

16

nee

701009700

GVVP Scholeksterstraat

0

40

4

0

4

36

nee

701009800

Verkeersplan 2018-2023

-500

898

47

37

84

814

nee

701010300

CAI upgrade netwerk 2018

0

35

0

35

35

0

ja

701010400

CAI upgrade netwerk 2019

-95

95

22

14

36

59

nee

701010500

CAI upgrade netwerk 2020

0

174

0

0

0

174

nee

701010600

CAI upgrade netwerk 2021

0

114

0

0

0

114

nee

701011600

Bolwerck vervangen CV ketel 2017

0

17

0

0

0

17

nee

701015800

Vrij-verval riolering 2017

-2.727

5

5

0

5

0

ja

701015900

Gemalen E/M 2017

-29

0

0

0

0

0

ja

701016000

Gemalen bouwkundig 2017

-16

62

0

62

62

0

ja

701016100

Grondwater afvoerende middelen 2017

-78

0

0

0

0

0

ja

701016200

Afkoppelen verhard oppervlak 2017

-94

0

4

-4

0

0

ja

701016300

Maatr.Bestr.Wateroverlast

0

368

176

0

176

192

nee

701016400

Beleidsplan afvalbeheer 2017

0

2.201

824

274

1.099

1.102

nee

701016700

Milieu investeringen 2011

-10

112

111

0

111

0

ja

701016900

VGRP: gemalen bouwkundig 2014

-128

2

2

0

2

0

ja

701017000

VGRP: Uitbreidingsinvesteringen 2014

-522

3

3

0

3

0

ja

701017200

VGRP: gemalen bouwkundig 2013

-107

14

14

0

14

0

ja

701017300

Rioleringsproject Lingerzijde/Doelenstr

0

21

5

-5

0

21

ja

701017400

VGRP Vrijverval riolering 2015

-1.059

1.593

1.593

0

1.593

0

ja

701017500

VGRP Gemalen electr/mechanisch 2015

-41

0

0

0

0

0

ja

701017600

VGRP Gemalen bouwkundig 2015

-77

0

0

0

0

0

ja

701017700

VGRP Drukriool electr/mech 2015

0

6

0

0

0

6

ja

701017800

VGRP Drukriool bouwkundig 2015

0

6

0

0

0

6

ja

701017900

VGRP Grondwaterafvoerende midd 2015

-76

0

0

0

0

0

ja

701018000

ZV ondergrondse afvalcontainer 2016

-25

0

0

0

0

0

ja

701018100

VGRP vrijverval riolering 2016

-1.090

1.601

1.592

9

1.601

0

ja

701018200

VGRP Gemalen E/M 2016

-60

0

0

0

0

0

ja

701018300

VGRP Grondwater afvoerende mid 2016

-77

0

0

0

0

0

ja

701018400

PP-4.15 Act schoon en veilig

0

120

134

0

134

-14

ja

701018600

Verv containerbakken 2018

0

12

0

0

0

12

ja

701018800

VGRP gemalen 2018

58

109

0

109

109

0

ja

701018900

VGRP Grondwater afv middelen 2018

-80

0

0

0

0

0

ja

701019000

VGRP rehabilitatie Beets 2018

-596

0

0

0

0

0

ja

701019200

VGRP vervangen pompkelders ZV

-124

28

19

10

28

0

ja

701019300

VGRP vervangen schakelkasten ZV

0

210

161

49

210

0

ja

701019400

VGRP telemetrie hoofdrioolgemalen ZV

-85

0

58

-58

0

0

ja

701019500

VGRP riolering Westerkoogstr ZV

-414

0

0

0

0

0

ja

701019700

VGRP Riool Doelenwoud ZV

-116

0

0

0

0

0

ja

701019800

VGRP Warder relinen fase 2 ZV

-382

0

0

0

0

0

ja

701019900

ZV Verbr zorgplicht buitengebied IBAs

0

184

0

0

0

184

nee

701020000

Renovatie Algemene begraafplaats Edam

0

100

19

0

19

81

nee

701021400

Schoeiingenplan 2019

0

359

264

94

358

1

ja

701021700

Zoutopslag/wasplaats; gordijnen zoutlood

0

12

0

0

0

12

nee

701021800

Zeestraat 35a; inbraak en brandmeldinst.

0

24

0

0

0

24

nee

701022900

Fietsvoorziening Bootsloot (B post)

110

410

10

13

22

388

nee

701023100

Revitaliseren Julianaweg

0

0

0

0

0

0

nee

701023400

Zichtbaarheid voetgangersoverst.plaatsen

0

35

0

0

0

35

nee

701024800

Vervanging tractor Zetor

0

47

0

0

0

47

nee

701024900

Verv. Toro maarmachine

0

67

0

0

0

67

nee

701025000

Zitmaaier Husquvarna Baanstede

0

12

0

0

0

12

nee

701025100

Verv. Containerwagen/laadkraan MAN

0

120

0

0

0

120

nee

701025700

Herinr.Parkeerterr.Hyacinthenstr.

20

52

9

23

32

20

nee

701025800

Gemeenteloods, LED verlichting plaatsen

0

16

0

1

1

16

ja

701026000

Stadsk.WTW op luchtbeh.aanbrengen

83

100

0

63

63

37

ja

701026100

Stadsk. zonnepanelen (PV) plaatsen

0

63

0

0

0

63

nee

701026200

Stadskantoor: LED verlichting plaatsen

-88

0

0

0

0

0

ja

701028800

5 sneeuwploegen vervanging

43

43

0

41

41

3

ja

701029200

Betalingssysteem openbare toiletten

10

10

0

0

0

10

nee

701029300

Betaald parkeren: 4 betaalautomaten

50

50

0

0

0

50

ja

701030400

Openbare bustoiletten busstation Edam

120

120

0

0

0

120

nee

701030500

Beschoeiingen 2020

421

421

0

31

31

390

nee

701030600

Speeltoestellen 2020

125

125

0

0

0

125

nee

701030800

Shovel Komatsu

70

70

0

0

0

70

nee

701030900

Ford Transit 350 VP-484-V

40

40

0

0

0

40

nee

701031000

Ford Transit 350 VP-485-V

40

40

0

0

0

40

nee

701031100

Overn.Electrotruck Melex Cargo van Baans

24

24

0

0

0

24

nee

701031200

Toyota Aygo 1.0 comfort Opzichter

11

11

0

0

0

11

nee

701031300

VW Caddy GP 3 bouw en woningtoez.

21

21

0

0

0

21

nee

701031400

VW Caddy GP3 Bestelw.Landmeter

21

21

0

0

0

21

nee

701031500

VW Caddy GP3 bestelw. Schilder

17

17

0

0

0

17

nee

701031600

VW Caddy GP3 Bestelwagen VROM

21

21

0

0

0

21

nee

701031700

VW Caddy GP3 bestelwagen VROM

21

21

0

0

0

21

nee

701031800

Containerbakken 2020

50

50

0

0

0

50

nee

701031900

Elektrische schoonmaak kar

35

35

0

32

32

3

ja

701032000

Gemalen bouwk. 2020 eerste afschr.in 202

89

89

0

68

68

21

ja

701032100

Gemalen E/M 2020 eerste afschr. in 2021

125

125

0

92

92

33

ja

701032200

Vrij-verval riolering 2020

5.410

5.410

0

5.325

5.325

85

ja

701032300

Arcadis plan ophogen 2020

854

854

0

0

0

854

ja

701033100

ABRIs

426

426

0

442

442

-17

ja

701033200

MFA, aanl. Kiss & Ride strook

115

489

0

403

403

87

nee

701033600

Stadsk. renov. toiletgroep

26

26

0

26

26

0

ja

701034000

VK P&R terrein Oosthuizen

100

100

0

15

15

85

nee

702005100

PP-1.22 Informatiestrategie omgevingswet

0

60

0

2

2

58

nee

702006300

Omgevingswerken Dril en Zeestraat 2016

0

148

115

0

116

32

nee

702010000

Dijkversterking 2016

0

250

145

28

173

77

nee

702020100

Verwerven en slopen Julianaweg 7-9

0

1.970

1.865

0

1.865

105

nee

702020101

Aankoop pand Julianaweg 5, Volendam

0

600

304

170

473

127

nee

702023200

3e Ontsluitingsweg

0

11.350

3.584

58

3.642

7.708

nee

702023201

Maatr. nav 3e ontsluitingsweg

200

200

0

0

0

200

ja

703004500

Aanschaf Beheersprogramma 2014

0

10

7

0

7

3

ja

703004800

PP-1.16 Het nieuwe werken ICT

17

142

129

0

129

13

ja

703004900

PP-1.22 Informatiestrategie I Burgerzake

0

25

12

0

12

13

ja

703005200

Informatiestrategieplan 17-22 tranche 17

0

301

198

77

275

26

nee

703005300

Informatiestrategieplan 17-22 tranche 18

0

360

281

20

301

59

nee

703005400

Informatiestrategieplan 17-22 tranche 22

0

275

0

0

0

275

nee

704024300

Kindcentrum Broeckgouw

3.020

3.020

0

215

215

2.805

nee

704024301

Voorber.kred.kindcentrum Broeckgouw

-303

0

0

0

0

0

ja

704029100

Publieksinformatiepanelen

30

30

0

0

0

30

nee

705005502

Cam. tez. Grond/straatwerk

-10

55

55

0

55

0

ja

705011000

Opperdam Superstar 3 vaks electr 2017

0

14

0

0

0

14

ja

705011100

Opperdam Omgevingswerken 2e hal

0

400

342

34

377

23

nee

705012200

Handbalveld aanleg toplaag (2013)

0

100

0

0

0

100

nee

705012300

Handbalveld aanleg onderbouw (2013)

0

100

0

0

0

100

nee

705012500

RKAV Veld 5 renovatie toplaag

70

90

0

49

49

41

ja

705012600

RKAV Veld 5 vervangen onderbouw

-25

0

2

-2

0

0

ja

705012700

RKAV Veld 6 renovatie toplaag

-20

0

0

0

0

0

ja

705012800

RKAV Veld 6 vervangen onderbouw

-25

0

2

-2

0

0

ja

705012900

RKAV overslagsysteem

0

20

0

0

0

20

nee

705013000

RKAV Topverluchter

0

10

0

0

0

10

nee

705013300

EVC/AV Bezandkar

0

19

0

0

0

19

nee

705013400

EVC Topverluchter (2013)

0

10

0

0

0

10

nee

705013500

EVC Getrokken maaimachine (2013)

0

10

0

0

0

10

nee

705013600

EVC verv diverse machines 2018

0

46

14

0

14

31

nee

705013700

EVC Tractor 40pk 2018

0

38

0

0

0

38

nee

705013800

EVC overslagsysteem 2016

0

20

0

0

0

20

nee

705013900

EVC Veld D onderbouw

0

25

0

0

0

25

nee

705014000

EVC Veld D toplaag

0

20

0

0

0

20

nee

705014200

Dijkzicht Beregeningsinstallatie (2013)

0

15

0

0

0

15

nee

705014400

Dijkzicht Overslagsysteem

0

20

6

0

6

14

nee

705014500

Aanschaf EAD's 19 stuks en 29 kasten

0

45

37

0

37

8

ja

705014600

Renovatie IJsbaan (2013)

0

75

3

0

3

72

nee

705015000

Waterdam 18 Vervangen glijbaanconstructi

173

298

2

170

172

126

nee

705015300

Waterdam 18 Zwembadinstallaties

0

60

0

35

35

25

nee

705015400

Waterdam 18 ver glijbaanconstr buiten

-165

0

0

0

0

0

ja

705021600

Dijkzicht Tractor 4 wielig

0

13

0

0

0

13

nee

705021900

De Kreil; Grote renovatie douchegroepen

0

113

0

0

0

113

nee

705022000

Langemeerstraat; Vervangen dakbedekking

0

26

0

0

0

26

nee

705022100

Langemeerstraat; Ventilatie zaal

0

30

0

0

0

30

nee

705022300

Langemeerstraat; Verv.houten pui entree

0

10

0

0

0

10

nee

705022400

Langemeerstraat; Verv. Legionellasysteem

0

10

0

0

0

10

nee

705022500

Langemeerstraat; Verv. puien zaal

0

40

0

0

0

40

nee

705023700

Jeugdbouwspeelplaats

0

262

1

25

26

236

nee

705023900

Vervangingen sporthallen 2019

0

50

0

0

0

50

nee

705024000

Renovatie Cruijffcourt

0

60

24

0

24

36

nee

705024400

Verb. Ruimtes Opperdam tbv 't Nest

70

100

4

81

84

16

nee

705024500

Nieuwbouw Meester Hayeschool

0

1.599

1

39

40

1.559

nee

705024600

Verv. Nieuwbouw Vincentiusschool

0

3.521

21

1.915

1.937

1.584

nee

705024700

Aanleg parkeerterr. Singelweg

200

600

29

297

326

274

nee

705025201

Waterdam, Onderwaterverl.LED

0

19

0

0

0

19

ja

705025202

Waterdam, Tegenstr.app.verv.

0

57

0

40

40

17

nee

705025203

Zand/koolfilt.coaten+inhoud vervangen

0

50

0

13

13

37

nee

705025300

Zonnepanelen dak Seinpaal

0

145

0

131

131

14

nee

705026300

Brandw.zonnepanelen + zonneboiler

-77

0

0

0

0

0

ja

705026400

Bolwerck: aanbr.nwe.lg.dakbedekk.bitum.

0

56

0

9

9

46

nee

705026500

Bolwerck: zonnepanelen (PV) plaatsen

0

68

0

59

59

9

nee

705026600

Bolwerck: led verlichting

0

37

0

0

0

37

nee

705026700

De Kreil: vervangen dakbedekking APP

0

41

0

0

0

41

nee

705026800

De Kreil: verv. dakbedekk.bitumen ongeba

0

43

0

0

0

43

nee

705026900

De Kreil: gevel isoleren

0

145

0

0

0

145

nee

705027000

De Kreil: HR++ glas-luifel

0

17

0

0

0

17

nee

705027100

De Kreil: vloer isoleren - zelfst.+nat.

0

24

0

0

0

24

nee

705027200

De Kreil: dak isoleren - zelfst. + natuu

0

29

0

0

0

29

nee

705027300

De Kreil: PV panelen + zonneboil.-direct

0

38

0

0

0

38

nee

705027400

De Kreil: zonnepanelen pl.+ zonneboiler

0

29

0

0

0

29

nee

705027500

De Kreil: led verl.in sporth.plaatsen-di

0

42

0

0

0

42

nee

705027600

Opperdam: verv.loodsl. plat dak

-20

0

0

0

0

0

ja

705027700

Opperdam: verv. dakbedekk. APP(wit)

-75

0

0

0

0

0

ja

705027800

Opperdam: warmteterugw. op LBK

0

20

0

0

0

20

nee

705027900

Opperdam: PV panelen nwb.+oudbouw

0

284

0

42

42

242

nee

705028000

Opperdam led verlicht. nwbw.zelfst.

0

117

0

0

0

117

nee

705028100

Singel: aanbr.nwe laag dakbedekk.bitumen

0

21

0

0

0

21

nee

705028200

Singel: HR++ glas voor raam

0

46

0

0

0

46

nee

705028300

Singel: zonnepanelen-alleen eigen verbr.

0

49

0

0

0

49

nee

705028400

Singel: ledverlichting - direct

0

60

0

0

0

60

nee

705028500

Volend.Mus. verv.dakpan keramisch

0

48

0

0

0

48

nee

705028600

Volend.Mus. dak isoleren 1953-100 mm

0

20

0

0

0

20

nee

705028700

Volend.Mus. ledverlichting plaatsen

0

39

0

0

0

39

nee

705028800

RKAV: vloer oud isoleren

0

10

0

0

0

10

ja

705028900

RKAV: led verlichting downlighter

0

22

0

0

0

22

ja

705029000

RKAV: led verlichting paneel

0

20

0

0

0

20

ja

705029100

Brandweer led verlichting plaatsen

-55

0

0

0

0

0

ja

705029500

2020 Tractor 40PK RKAV (uit 2013)

42

42

0

0

0

42

nee

705029600

2020 Trainingsveld B toplaag renovatie

200

200

0

0

0

200

nee

705029700

2020 Veld 2 vervangen toplaag

20

20

0

0

0

20

nee

705029800

2020 Veld 4 vervangen toplaag

20

20

0

0

0

20

nee

705029900

2020 Veld B Vervangen onderbouw

25

25

0

0

0

25

nee

705030000

2020 Veld B vervangen toplaag

20

20

0

0

0

20

nee

705030100

2020 Onderbemalingspomp

11

11

0

0

0

11

nee

705030200

Opperdam vervangen tribune

100

100

0

0

0

100

nee

705030700

Gymlokaal Kwadijk bitumen dakbedekk.etc.

28

28

0

0

0

28

nee

705032400

Geluidsinstallatie vervangen

10

10

0

8

8

2

ja

705032500

Gestookte boiler 401-500 ltr vervangen

12

12

0

0

0

12

nee

705032600

Techn.ruimte zwembadtechniek

54

54

0

4

4

50

nee

705032700

Verwarmingsketel 250kw verv

41

41

0

0

0

41

nee

705032800

Voorzetbrander vervangen

10

10

0

0

0

10

nee

705032900

Whirlpool vervangen

22

22

0

0

0

22

nee

705033000

MFA Oosthuizen zonnepanelen + boiler

0

106

0

45

45

61

nee

705033300

Gymsport grond

311

311

0

270

270

41

nee

705033400

Gymsport inrichting

62

62

0

8

8

55

nee

705033500

Aankoop De Deimpt 7

700

700

0

688

688

12

nee

705033900

Scheidingswand sporthal 't Bolwerck

95

95

0

0

0

95

nee

705034100

Cameratoezicht inr. werkplek meldkamer

19

19

0

19

19

0

ja

705034200

Waterdam cv leidingen vervangen

29

29

0

0

0

29

nee

705035300

Huisvesting raad in PX

150

150

0

0

0

150

nee

705035400

Landingsmat hoogspringen AV Edam

12

12

0

4

4

8

nee

705035500

Verdeelinrichting licht 2021 de Waterdam

39

39

0

26

26

14

nee

705035600

Grond kindcentrum Broeckgouw

478

478

0

0

0

478

nee

706021300

Informatiestrategieplan 2019

0

320

117

157

273

47

ja

706029400

Informatiestrategieplan tranche 2020

150

150

0

0

0

150

ja

708015600

Gymsportcentrum

0

250

183

180

362

-112

nee

708015601

Gymsport Bouw

5.806

5.806

0

511

511

5.295

nee

710030300

VK Hist. Scheepswerf Botterplus

380

380

0

129

129

251

nee

706020400

Algemeen voorbereidingskrediet

0

500

286

139

425

75

nee

10.362

68.646

16.658

15.413

32.069

36.577

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12