Balans en toelichting

Algemene Dekkingsmiddelen

Bedragen * € 1.000

Jaarrekening

Bijgestelde begroting

Realisatie

Omschrijving

2019

2020

2020

Beleggingen en treasury

-448

-331

-475

OZB Woningen

-4.008

-4.135

-4.135

OZB niet-Woningen

-1.891

-1.989

-2.010

Overige belastingen

-194

-159

-157

Toeristische belastingen

-724

-597

-593

Algemene uitkering

-43.820

-46.558

-46.766

Totaal algemene dekkingsmiddelen

-51.084

-53.769

-54.136

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12