Bijlagen

WNT

Verantwoordingsmodel WNT 2020

WNT-verantwoording 2020 gemeente Edam-Volendam

De WNT is van toepassing op de gemeente Edam-Volendam. Het voor de gemeente Edam-Volendam toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2020

H. van der Woude

M. van Essen-de

Bedragen * € 1

Boer

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactie in fte)

1,000

0,722

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

113.078

63.144

Beloningen betaalbaar op termijn

20.167

11.215

Subtotaal

133.245

74.359

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

201.000

145.162

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

-

Bezoldiging

133.245

74.359

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2019

H. van der Woude

M. van Essen-de

Bedragen * € 1

Boer

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactie in fte)

1,000

0,722

Dienstbetrekking?

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

104.255

61.253

Beloningen betaalbaar op termijn

18.335

10.517

Subtotaal

122.590

71.770

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

194.000

140.107

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

-

-

Bezoldiging

122.590

71.770

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12