Bijlagen

Kerngegevens

A. Sociale structuur

31-12-2020

31-12-2019

Inwoners

Totaal inwoners

36.267

36.197

0-3 jaar

1.284

1.308

4-16 jaar

5.214

5.357

17-64 jaar

21.962

21.867

65 en ouder

7.807

7.665

Aantal uitkeringsgerechtigden

Wet Werk en Bijstand (WWB)

267

273

Inkomensvoorzieningen Oudere arbeidsongeschikten Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ)

15

13

Waterland banen (voorheen WIW)

1

1

Re-integratietrajecten

200

202

Aantal WSW werknemers

-

76

Budgetcliënten

18

25

Cliënten Wmo

1486

1.487

Cliënten Jeugdzorg

415

421

Aantal leerlingen (teldatum 1 oktober)

Openbaar basisonderwijs

75

91

Bijzonder basisonderwijs

2.268

2.333

Openbaar speciaal onderwijs

Bijzonder speciaal basisonderwijs

81

93

Voortgezet onderwijs

1.718

1.803

Leerlingenvervoer (per schooljaar)

Aantal beschikkingen aangepast vervoer

108

103

Aantal beschikkingen openbaar vervoer

17

25

Aantal beschikkingen eigen vervoer

9

9

B. Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (ha)

8.002

8.002

Waarvan binnenwater (ha)

577*

701

Aantal woonruimten

15.432

15.138

Waarvan woonschepen

14

14

Lengte van wegen (m)

442.226

443.000

Openbaar groen (ha)

176

174

* Het aantal wijkt af van vorige jaren. De nieuwe waarde is op basis van een - gecontroleerde - herberekening

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12