Paragrafen

Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er, doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de programma’s.

De paragraaf Bedrijfsvoering bevat de volgende onderdelen:

  • Huisvesting
  • Personeel & Organisatie
  • ICT
  • Inkoop
  • Vastgoed
  • Financiën
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12