Bijlagen

Inzicht in verloop saldo Onvoorziene Uitgaven

Bedragen * € 1.000

Begrotingswijziging

Omschrijving

Bedrag

Primitieve begroting

Stand primitieve begroting 2020

90

Winternota

Aframing onvoorzien ten gunste van begrotingssaldo

0

Stand per 31-12-2020

90

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12