Programmaverantwoording

Publiek, Veiligheid en Juridische zaken

Algemeen

Samen met inwoners en ondernemers ontwikkelen we beleid en regelgeving om onze gemeente leefbaar en veilig te houden. Voorbeelden van samenwerking zijn de projecten LEF, Actieprogramma Integrale Veiligheid (AIV), Uitvoeringsplan handhaving openbare ruimte en Buurtbemiddeling.

Met onze ketenpartners zorgen we dat de basis voor een veilige publieke ruimte op orde is. Daar waar repressief opgetreden moet worden werken we samen met politie, RIEC, CTER, TopX, het Veiligheidshuis en de Veiligheidsregio.

Aanpak jeugd

Eind 2020 zijn we in samenwerking met onze zorg- en veiligheidspartners begonnen aan een gerichte aanpak van overlast gevende jeugd. We hebben ervaren dat een gecombineerde aanpak van zorg, preventie en repressie goede resultaten oplevert. Deze aanpak zetten we voort in 2021.

Boa’s

Voor de boa’s was 2020 een bijzonder jaar. Ze waren belast met de handhaving van de coronamaatregelen en kregen hierdoor soms wekelijks extra en/of nieuwe taken. Begin 2021 ontvangt de gemeenteraad een rapportage over de resultaten van de boa’s.

Publiek

Vanaf 2020 is het mogelijk om reisdocumenten en overlijdensaangiftes geheel digitaal bij ons te doen. En is het bezorgen van reisdocumenten een standaard onderdeel van ons dienstenaanbod geworden.

Lasten

Begroot € 5.688.966
Gerealiseerd € 5.627.630
Afwijking € 61.336
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12