Programmaverantwoording

Ruimtelijke Ontwikkeling

Algemeen

Ruimtelijke ontwikkeling gaat over de kwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid van de leefomgeving. Bij de vormgeving en uitvoering van ons beleid betrekken en stimuleren we onze maatschappelijke partners. Hierdoor geven we nu al invulling aan de gewenste veranderingen die de nog in te voeren Omgevingswet beoogt. Eind 2020 zijn we samen met een ruimtelijk adviesbureau gestart met de implementatie van de Omgevingswet. En hebben we de eerste stappen gezet voor het opstellen van het omgevingsplan.

Ons beleid is gericht op het op hoog niveau brengen, houden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit, het leefklimaat, de voorzieningen in de wijk en de woningvoorraad in onze gemeente.

De uitvoering van een groot deel van de projecten die betrekking hebben op het op peil houden van de woningvoorraad en het voorzien in de woningbehoefte is gestart. Of deze projecten zijn voorbereid om binnenkort uitgevoerd te kunnen gaan worden. Voorbeelden van projecten zijn Maria Goretti, de Seinpaal, CBW en de Blokwhere.

Daarnaast is met de mogelijke ontwikkeling van een deel van de Purmer een discussie gestart over de strategische ontwikkeling van de gemeente op langere termijn.

Lasten

Begroot € 10.561.343
Gerealiseerd € 10.394.142
Afwijking € 167.201
Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12