Bijlagen

Gewaarborgde geldleningen

Het buiten de balanstelling opgenomen bedrag aan gewaarborgde geldleningen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Bedragen * € 1.000

Achtervang, garanties en borgstellingen

Segment

Oorspr. lening

Restant lening

Percentage waarborg

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

St. Waarborgfonds Eigen Woningen

0

115.000

50%

57.500

59.000

Subtotaal

0

115.000

57.500

59.000

Garanties ten behoeve van rechtspersonen

Stichting Woningbeheer DeVooruitgang NWB 10012834 GV3499

2.496

1.379

50%

690

730

Stichting Woningbeheer DeVooruitgang NWB 10012123 GV3267

7.079

3.687

50%

1.844

1.995

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 10023746

3.000

0

50%

0

1.500

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangABN AMRO NV 520886860

4.000

4.000

50%

2.000

2.000

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026669

3.000

3.000

50%

1.500

1.500

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026767

4.000

4.000

50%

2.000

2.000

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026738

3.000

3.000

50%

1.500

1.500

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 20026739

4.000

4.000

50%

2.000

2.000

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangNWB 10030703

3.500

3.500

50%

1.750

0

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangBNG Leningnummer 40.103772

2.500

2.500

50%

1.250

1.250

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangBNG Leningnummer 40.103771

2.500

2.500

50%

1.250

1.250

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangBNG Leningnummer 40.113727

4.000

4.000

50%

2.000

0

Stichting Woningbeheer DeVooruitgangAegon B02333984

3.500

2.940

50%

1.470

1.540

St. Volkshsvgr. WooncompagnieBNG Leningnummer 40.68416.01

5.554

2.943

50%

1.471

1.571

St. Volkshsvgr. WooncompagnieBNG Leningnummer 40.86529.01

918

0

50%

0

227

St. Woonzorg NederlandBNG Leningnummer 40.98275

10.000

10.000

50%

5.000

5.000

St. Volkshsvgr. WooncompagnieNWB 10028335

10.000

10.000

50%

5.000

5.000

St. Volkshsvgr. WooncompagnieNWB 40.111.812

13.000

13.000

50%

6.500

6.500

Watersportveniging 'De Zeevang'BNG Leningnummer 40.82897.01

Sport

254

74

100%

74

90

Watersportveniging 'De Zeevang'BNG Leningnummer 40.95939

50

8

100%

8

11

Watersportveniging 'De Zeevang'BNG Leningnummer 40.83329.01

269

96

100%

96

112

Tennisvereniging 'Dijkzicht'BNG Leningnummer 40.84786

864

716

100%

716

754

Tennisvereniging DijkzichtRabobank

300

285

100%

285

300

Veiligheidsregio Z-WRegionale samenwerking

0

9.378

10%

933

928

HVC afvalverwerkingAfvalverwerking

0

628.389

0%

1.725

1.725

St. Nationaal Restauratiefonds

211

86

100%

86

94

VV Excelsior OosthuizenRabobank

100

35

100%

35

38

VV KwadijkRabobank

50

0

100%

0

1

Subtotaal

88.145

713.516

41.183

39.618

Totaal

88.145

828.516

98.683

98.618

Deze pagina is gebouwd op 05/31/2021 10:21:04 met de export van 05/28/2021 14:45:12