Ruimtelijk Beheer

Beleidsindicatoren

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.
Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.

Indicator

Eenheid

Periode

Bron

Waarde

Benchmark

Waarde

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2019

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

202

Nederland

163

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Lasten

Begroot € 20.866.720
Gerealiseerd € 20.375.728
Afwijking € 490.991
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56