Sociaal Domein/Samenleving

Beleidsstukken

Verordeningen

Via bovenstaande hyperlink wordt u doorverwezen naar de vastgestelde verordeningen.

Beleidsstukken Cultuur, Recreatie, Toerisme & Sport
Beleidsstukken Onderwijs
Beleidsstukken Werk, Bijstand & Inkomen
Beleidsstukken Zorg, Jeugd & Gezondheid

Via bovenstaande hyperlinken wordt u doorverwezen naar de huidige beleidsstukken.

Lasten

Begroot € 41.102.033
Gerealiseerd € 40.125.541
Afwijking € 976.492
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 12:00:33 met de export van 06/28/2021 11:47:56